Deall y Drenewydd

Mae sawl ffordd o gyfathrebu gyda phobl am le maen nhw’n byw ynddo, neu le maen nhw eisiau ymweld ag ef o bosibl. Gallwn ddefnyddio mapiau, chwedlau bywgraffyddol, graffau a ffotograffau ac adroddiadau. Gallwn ddefnyddio celf a recordiadau sain. Neu dechnolegau rhyngweithiol ac amlgyfrwng.

Rydym am roi cynnig ar wahanol ffyrdd o olrhain stori’r Drenewydd ar y tudalennau hyn, ac os ydych chi wedi creu rhywbeth sy’n olrhain stori’r Drenewydd, byddwn yn hapus i’w cysylltu fan hyn hefyd.