Prosiectau Ymchwil Cyfredol

Bydd tîm y prosiect yn parhau i gynnal amryw weithgareddau ymchwil ar hyd 2016 i archwilio ‘Globaleiddio Pob Dydd’ yn y Drenewydd ac o’i chwmpas.

Mae’r rhain yn cynnwys cyfarfodydd gyda phobl leol i gael gwybod am fywyd yn y Drenewydd, sut mae’r dref wedi newid a sut bydden nhw’n hoffi ei gweld yn newid i’r dyfodol, cynnal prosiectau gydag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol, a chynnal arolygon i gasglu safbwyntiau a barnau trigolion y Drenewydd.

Byddwn yn parhau i roi ffynonellau data a gwybodaeth at ei gilydd am wahanol agweddau ar y dref megis yr economi, masnach, twristiaeth ac ymfudo, a fydd ar gael trwy ran ffeithiau a ffigurau y wefan. Bydd y data hwn yn ein helpu i gael llun o sut mae tref fach wledig yn gweithredu yn ein byd sy’n fwyfwy cysylltiedig, a’r mathau o heriau a chyfleoedd y mae’r cysylltiadau hynny’n eu cyflwyno i’r Drenewydd.

Cliciwch y dolenni cyswllt isod i gael gwybod mwy am y gwaith rydym yn ei wneud a sut gallwch gymryd rhan:

Ongoing research themes

Working with residents and local groups

Surveys

Find Out More

Find Out More

Tell us your story

Send us your pictures, memories and thoughts about the town and how it has changed or will change in the future. Or get in touch if you would be willing to be interviewed for Assembling Newtown.

...read more