Hafan Prosiectau

Mae Elfennau’r Drenewydd yn cynnwys ystod eang o ymchwiliadau i’r ffyrdd y mae’r Drenewydd wedi’i chysylltu â rhannau eraill o’r byd.

Rydym wedi bod yn edrych ar hanes y dref, y busnesau a’r diwydiant sydd yno, ein perthynas gyda bwyd, a’r digwyddiadau a’r rhwydweithiau cymdeithasol sy’n helpu uno’r dref. Rydym hefyd yn archwilio bywyd diwylliannol y dref, y ffyrdd y mae ein dulliau o brynu a gwerthu pethau wedi’u gwau yn ddyddiol i rwydwaith economaidd byd-eang helaeth, a’r ffordd y treuliwn ein hamser. Ac rydym yn edrych ar y wleidyddiaeth a’r blaenoriaethau sy’n dylanwadu ar yr hyn sy’n digwydd mewn tref farchnad fach.

Archwilir rhai o’r materion hyn trwy nifer fawr o gyfweliadau manwl gyda thrawstoriad o drigolion o bob oedran a chefndir o’r Drenewydd. Mae’r rhain yn darparu adroddiadau, straeon ac atgofion uniongyrchol am eu bywydau a’r newidiadau a brofwyd ganddynt a’u safbwyntiau ynghylch sut beth yw’r dref i fyw ynddi a’i dyfodol. Mae themâu eraill yn cael eu harchwilio trwy weithio gyda grwpiau mwy lleol eu ffocws, er enghraifft ysgolion y Drenewydd.

Amlinellwn ar y tudalennau hyn rai o’r prosiectau ymchwil rydym wedi’u gwneud ac yn bwriadu’u gwneud.