Prosiectau Ysgol

Mae gan bob rhan o’r gymuned farn ar y Drenewydd, sut beth yw hi i fyw yno, sut mae’n gysylltiedig â lleoedd eraill, a sut mae’n newid. Mae rhan bwysig o’r gymuned, sef pobl iau a’r rheiny sy’n gadael addysg amser llawn, yn aml yn cael eu colli o ymchwil.

Rydym yn datblygu nifer o brosiectau bach sy’n cynnwys ysgolion a myfyrwyr hŷn wrth feddwl am y mathau hyn o gwestiynau. Wrth wneud hyn, rydym hefyd yn gobeithio creu rhai deunyddiau y gellir eu defnyddio mewn ystafelloedd dosbarth i gael myfyrwyr i feddwl am sut mae globaleiddio’n effeithio ar eu bywydau a ble maen nhw’n byw.

Crynhoir rhai o’r prosiectau hyn fan hyn.

Working with younger pupils

Working with younger pupils

Working with older students

Newtown High School and NPTC - globalisation, food and social media connections.

...read more